communicatie

De visie van de onderneming staat vast, evenals de doelen en de strategie. Maar hoe breng je dit over naar je klanten en de omgeving? Misschien nog belangrijker: hoe bereik je je medewerkers om dit na te leven? Strategische communicatie kan het succes van de organisatie bepalen. Deze vorm van communicatie is de koppeling tussen de bedrijfsbrede doelstellingen en wat er intern en extern gebeurt.


Overbeeke&co is je gesprekspartner voor visieontwikkeling en strategische communicatie. In een strategietraject help ik om visie, doelen en strategie helder te formuleren. Ik luister en stel vragen die je aan het denken zetten. Ik formuleer een kernboodschap en vertaal deze naar de verschillende doelgroepen. Ik help met het uitstippelen van de strategie voor communicatie. Op deze manier ondersteun ik je in het verbinden van de strategie met de operatie ofwel de top met de medewerkers. Luisteren, inleven, beleven, contact maken, zijn voor mij kernwoorden in communicatie.


Een strategisch communicatieadvies start met gesprekken binnen en buiten het bedrijf over klanttevredenheid, de visie, organisatiedoelen en beleving van de huidige communicatie. Aan de hand van deze analyse ontwikkel ik een communicatieplan. Voor de uitvoering van het plan ga ik op zoek naar de juiste partners (zoals een vormgever, drukker, communicatiemedewerker) binnen en buiten de organisatie en coördineer ik de communicatie naar behoefte.                               Overbeeke&co, samen in een dynamisch proces