coaching

 

Personal coaching
Coaching is een hulpmiddel om jezelf te veranderen en te ontwikkelen. Je leert kijken naar je eigen gedrag, je wordt bewust van je eigen kwaliteiten, overtuigingen en drijfveren. Met dat inzicht ben je in staat te bepalen wat je wilt ontwikkelen (=doel) en kun je je gedrag veranderen. En als je zelf verandert, heb je invloed op je omgeving. Mijn uitgangspunt is: ‘leef de verandering voor, die je wilt zien bij een ander!’

Als coach ben ik je spiegel tijdens dit proces. Ik help je zoeken naar je eigen oplossingen op weg naar je doel. Ik luister, stel vragen en confronteer je met wat ik observeer. Het denken komt daardoor meer in verbinding met het voelen en doen. Je komt meer en meer tot je kern.


Een coachingstraject bestaat uit een intake, gemiddeld 5 - 7 gesprekken en een evaluatie.

De gesprekken kunnen plaatsvinden op de werkplek of in een externe ruimte.


Teamcoaching
Een team is veel meer dan een groep individuen bij elkaar. Teamleden kunnen leren kijken naar de dynamiek in het team: wat zijn de gedragspatronen? Welke normen en waarden hanteren zij en wat willen zij wel/niet? Wat is de invloed van de manager?


Teamcoaching is een manier om samenwerking te verbeteren, betere resultaten met elkaar te

bereiken en ook een manier om visie met elkaar te ontwikkelen. Kortom: meer uit een team

en elkaar te halen. Ook voor teamcoaching geldt: als coach ben ik de spiegel van het team in het verander- en ontwikkelingsproces. Aandacht voor/verbinden van het denken, voelen en doen helpt het teamproces verder op weg.

                                             Een teamcoachingstraject start met een intakegesprek met het team.

                                               Het aantal daaropvolgende teamsessies is afhankelijk van de vraag en de

                                                  ontwikkeling van het team.